المقاولات الاشغال العامة و الخاصة “حشيشة و بن عياد”

8 نهج 8603 الشرقية 1 - تونس - 2035
485 Entreprise Agréée par l’Etat
المقاولات الاشغال العامة و الخاصة “حشيشة و بن عياد”
Catégorie : 5
Gouvernorat : Ariana
Plafond : Illimité
Avis
Il n'y a aucun avis actuellement
Donner votre avis
Notez cette entreprise: